Проект-“Създаване и развитие на социално предприятие “Снак Арт” за производство на енергийни барчета

                                         
„Снак Арт“ АД изпълнява договор № BG05M9OP001-2.010-0479-C01 – „Създаване и развитие на социално предприятие „Снак Арт“ за производство на енергийни блокчета“ Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Целта на проекта, който се реализира по този договор е да бъде създадено социално предприятие „Снак Арт“ за производство на енергийни блокчета към съществуващото в момента дружество „Снак Арт“ АД.

Специфичните цели на проекта са:

– Улесняване на достъпа до заетост на уязвими групи;

– Създаване на подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост;

– Популяризиране на социалните предприятия и социалната икономика;

Социалното предприятие на „ Снак Арт“ АД е насочено към производството на висококачествени, ръчно изработени десерти от лимец, семена, ядки и маслено тесто. То ще осигури работа на 21 представителя на целевите групи. Дейността му ще се състои в изработване на различни барчета, овесени сладки, гризини, соленки и осъществяване на кетъринг.

Проектът е със срок на изпълнение 15 месеца от 2.07.2018 до 30.09.2019 г. и е на обща стойност 297 138.24 лв. от които 252 567.50 лв. се финансират от ЕС чрез ЕСФ и 44 570.74 лв. Национално финансиране.