Договор BG16RFOP002-2.073-16781-C01Проект и главна цел: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: Снак Арт АДОбща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 25.01.2021г.
Край: 25.04.2021г.