Уважаеми клиенти,Бихме желали да ви съобщим, че от18-ти Април за региона на София ексклузивен дистрибутор на продукти SCaLA е фирма Зонис ЕООД.Благодарим за доверието.

Инвеститор в Дружеството е „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА

Инвеститор в Дружеството е „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, управлявано от Фонд на фондовете в България. За Иновейшън Кепитъл „Иновейшън Кепитъл“ АД е фонд мениджър, управляващ  фонд за рисков капитал в размер на 21,1 милиона евро за дялово и квази-дялово финансиране. Избран е като фонд мениджър от Фонд на фондовете („ФМФИБ“ ЕАД) да управлява ресурс от 19.3 млн. евро по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и допълнителен капитал от независими частни инвеститори в размер на 1.8 млн. евро.

Договор BG16RFOP002-2.073-16781-C01Проект и главна цел: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Бенефициент: Снак Арт АДОбща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране. Начало: 25.01.2021г. Край: 25.04.2021г.

Проект-“Създаване и развитие на социално предприятие “Снак Арт” за производство на енергийни барчета

                                          „Снак Арт“ АД изпълнява договор № BG05M9OP001-2.010-0479-C01 – „Създаване и развитие на социално предприятие „Снак Арт“ за производство на енергийни блокчета“ Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Scála и Grand Chocolate Festival

Заповядайте на 10 и 11 март в Интер Експо Център, София, където Scála ще вземе участие в изложението за шоколад и шоколадови продукти Grand Chocolate Festival! Ще покажем нашите сладки изкушения!